Upgrade naar ENK Software Plus

BWE Management en Techniek gebruikt sinds enige tijd ENK Software Plus voor het maken van kostprijs- en verkoopbegrotingen, calculaties en werkbegrotingen. Ervaring met dit pakket is reeds opgedaan sinds 2007 waardoor de keuze voor ENK voor de hand liggend was. Deze software stelt ons in staat om in een kortere tijd meer gedaan te krijgen waarbij tevens de foutmarge tot een minimum beperkt blijft. De bruto prijzen en de (per klant) netto omslag stelt ons in staat om te rekenen met de voor onze klanten geldende kostprijzen waarmede de kostprijs van een werk de basis vormt voor de verkoopbegroting en/of werkbegroting.

Voor meer informatie betreffende dit pakket kunt u de website van ENK Software bezoeken: ENK Software