In opdracht van een middelgroot elektrotechnisch aannemer in de regio Noord Holland heb ik de contractuele uitgangspunten betreffende een meerjaren onderhoudscontract geanalyseerd en vertaald naar een voor deze organisatie zo gunstig mogelijke aanpak, zulks op basis van de onderhavige bestekstukken en gedane inschrijving. Tevens heb ik de hieruit voortvloeiende prijsconsequenties bepaald en tijdens de uitvoering van het contract de gedane constateringen verwoord in bijbehorende calculaties en prijsaanbiedingen. Tevens heb ik deze organisatie voorzien van adviezen ten aanzien van projectaanpak van dit omvangrijke contract welke ongeveer 100.000 m² vastgoed betreft.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Advisering
  • Calculaties
  • Ontwerp
  • Prijsvorming
  • Opstellen offertes