In opdracht van Parallel Groep ETB Vos B.V. heb ik dit project verworven. Het project behelst het totaal aan elektrotechnische installaties ten behoeve van de uitbreiding van de International School of Amsterdam (ISA) te Amstelveen. De uitbreiding behelst ongeveer 8.000 m2 BVO en is verbonden met de bestaande bouwdelen door middel van een verbindingsgang. De bouwkundige werkzaamheden zijn verricht door Kondor Wessels te Amsterdam.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Calculatie
  • Prijsvorming
  • Projectverwerving
  • KAM Management