In opdracht van Groenhuijzen Elektra heb ik de prijsvorming en het ontwerp verzorgd ten behoeve van de elektrotechnische installaties betreffende een nieuw te bouwen woonhuis (villa) te Tiel. De bouw is inmiddels gestart en de uitvoering van de elektrotechnische installaties volgt op korte termijn. Oplevering staat gepland na de bouwvak 2018.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Advisering
  • Calculatie
  • Ontwerp
  • Prijsvorming meerwerk
  • Opstellen offertes