In opdracht van Groenhuijzen Elektra hebben wij het ontwerp en de prijsvorming verzorgd betreffende de elektrotechnische installaties ten behoeve van de grootkeuken en restaurant installatie voor brasserie de Utrechter (Vroeg) te Utrecht.

De aanpassingen en uitbreidingen aan de elektrotechnische installatie behelzen een uitbreiding van de bestaande spanningsvoorziening en het voorzien van alle voor de (keuken)installatie benodigde voorzieningen (kabelgoten, buisleidingen, bekabeling, schakel- en verdeelinrichting, schakelmateriaal, databekabeling, vereffeningen e.d.).

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Advisering
  • Calculaties
  • Ontwerp
  • Prijsvorming
  • Opstellen offertes