BWE Management en Techniek is ontstaan om invulling te geven aan de vraag naar een gezonde combinatie van praktische en theoretische vakkennis binnen het marktsegment elektrotechniek waarbij het resultaat en de te leveren vakbekwaamheid als geheel vanzelfsprekend telkens weer van een hoog niveau is. Half werk wordt door ons niet geleverd. Eigenaar van BWE Management en Techniek is L.J.T. (Berry) Wentholt welke vanaf aanvang jaren negentig reeds actief is in de elektrotechniek en inmiddels kan beschikken over dik 25 jaar ervaring in tal van functies (van uitvoering tot hoger management) bij diverse werk- en opdrachtgevers.

Korte introductie door Berry Wentholt:

Ik ben werkzaam geweest als bedrijfsleider en projectmanager bij een multidisciplinaire totaalinstallateur (70 FTE) met een gemiddelde jaaromzet van 25 miljoen euro. Tot mijn verantwoordelijkheden behoorde tevens de opzet en implementatie van de business unit Technisch Beheer welke boven de vestiging opereerde en inzetbaar was voor 5 separate vestigingen (totaalomvang hiervan +/- 300 FTE). Naast een gedegen ervaring op het gebied van contractueel preventief en correctief onderhoud, van verwerving tot aan after-sales, bezit ik een bovengemiddelde en parate technische kennis van gebouw gebonden elektrotechnische installaties – van opwekking tot aan het feitelijk gebruik – alsmede alle voorkomende beveiliging-, beheer-, communicatie-, en overige zwakstroom installaties. Vanwege het multidisciplinaire karakter waarin ik opereerde heb ik tevens een ruime kennis en ervaring opgedaan met alle voorkomende werktuigbouwkundige installaties, zowel in ontwerp-, aanleg- als in onderhoud-, beheer- en nazorgfase. Tot mijn opdrachtgevers behoorden organisaties zoals PGGM, Rijksgebouwendienst, PriceWaterhouseCoopers, ErasmusMC, alsmede de top 10 van Nederlandse bouwbedrijven, vastgoedbeheerders, adviesbureaus en woningcorporaties.

Ik ben sterk in het doorgronden en tijdig signaleren van risico’s en kansen ten aanzien van de gestelde contractuele eisen, zowel voor als na gunning van de opdracht, waarbij ik tevens in staat ben omissies om te buigen naar een voor de  belanghebbende organisatie zo gunstig mogelijke situatie zonder de relatie met de opdrachtgever(s) te beschadigen. Het omzetten van de klanteisen naar een werkpakket en dit zo efficiënt mogelijk uit te doen voeren, zonder in te leveren op de kwaliteit van dienstverlening, is mijn grote drijfveer. Resultaat gekoppeld aan tevredenheid door het leveren van kwaliteit.

Vanwege mijn jarenlange ervaring binnen alle processen gerelateerd aan de verwerving en uitvoering van grote en risicovolle projecten ben ik als geen ander in staat het complete proces te doorzien en op de juiste wijze uitvoering te (doen) geven aan alle hierbij benodigde externe en interne taken.

Voor meer informatie met betrekking tot onze dienstverlening neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.