Resident te Den Haag

In opdracht van Parallel Groep ETB Vos B.V. heb ik de calculaties verzorgd ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het pand De Resident in Den Haag. Heijmans heeft Parallel Groep ETB Vos B.V. gecontracteerd voor de engineering en volledige uitvoering van de elektrotechnische installaties.  Met de opdracht van de Rijksgebouwendienst is twintig miljoen euro gemoeid.

Het gaat om de renovatie van de gebouwen Helicon en Castalia, beiden onderdeel van De Resident.

Een nieuw te bouwen atrium moet de twee gebouwen met elkaar verbinden. Na de renovatie en nieuwbouw biedt het gebouwencomplex 2400 werkplekken aan medewerkers van zowel het ministerie van VWS als SZW.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Prijsvorming
  • KAM Management