Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

In opdracht van Parallel Groep ETB Vos B.V. heb ik de door de Rijksgebouwendienst gevraagde upgrading van de elektrotechnische installaties verzorgd. Parallel Groep ETB Vos B.V. heeft in 2007 ook de elektrotechnische installaties in de nieuwbouw van het Detentiecentrum te Alphen aan den Rijn verzorgd.

De omvang van de opdracht behelst het totaal aan licht- en krachtinstallaties, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, verlichting- en noodverlichtingsinstallaties, telecom- en data installaties, toegangscontrole installaties, beveiligingsinstallaties, CCTV installaties, perimeterbeveiliging installaties, aarding- en bliksembeveiligingsinstallaties, management systemen, personen zoek installaties, mobiele alarmeringsinstallaties, intercom installaties, CAI installaties, noodstroom installaties (noodstroomaggregaat en no-breaks), portofoon installaties, C2000 installaties, muziek- en omroep installaties alsmede werkzaamheden in relatie tot de NEN 3140 en preventieve onderhoudswerkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Juridisch traject
  • Prijsvorming
  • Inkoop
  • Projectmanagement
  • KAM Management
 • Beheer
Wordpress Photo Gallery